OK
شرکت پلی اتیلن گستران البرز

عضو گروه گسترش انرژي پاسارگاد

Member of the Pasargad Energy Development Group

021-88196607

Info@pega.ir

تهران، بالاتر از میدان ونک، برج نگار

Tehran, above the Vanak Square, Bhopal

طبقه بیستم، واحد 9 Twentieth Floor, Unit 9

021-88196607

شماره فکس شرکت Company Fax Number
title-left آزمايشگاه شركت پلی اتیلن گستران البرز title-right
bg-corner

آزمايشگاه شركت پلی اتیلن گستران البرز با بهره گيري از جديدترين و بهترين تجهيزات آزمايشگاهي از شركت IPT آلمان و استفاده از مجرب ترين متخصصان نقطه قوتي است در برقرار نمودن سيستم دقيق تضمين كيفيت و بالا بردن هرچه بيشتر سطح كيفي محصولات وخدمات ارائه شده به مصرف كنندگان لوله هاي آب وگاز .

  • براي آشنايي هرچه بيشتر با آزمايشگاه اين شركت در ذيل نمونه هايي از تجهيزات آزمايشگاهي و همچنين تست هاي انجام شده بر روي لوله ها قيد مي گردد.

MRR / MVR TESTER 1267 -1

بر اساس استانداردهاي

DIN ISO 1133

ASTM D 1238

NF T 51-016

BS 2782

 
UNIT FOR DETERMINATION H3002 -2
بر اساس استاندارد
ISO 1183 METHOD A

 LABORATORY GRANULATOR 1665 -3

 4-1398 TESTER CARBON BLACK
بر اساس استاندارد
ISO 6964

AUTOMATIC H3009 ROTATIONAL MICROTOME HALF OR FULLY -5
بر اساس استاندارد
11420 ISO

 
DIGITAL COLOR CAMERA SYSTEM H 3009 -6

LABORATORY MICROSCOPE H 3009 -7
بر اساس استاندارد
49/ ISO11420 13

M ARKING GAUGE 1291 -8
بر اساس استانداردهاي
DIN EN 743

DIN EN ISO 2505
DIN EN ISO 2506

FORCED – AIR OVEN H 3014 -9

10- SPECIMEN MILING MACHINE 1643
بر اساس استانداردهاي ISO 524
ISO 6259

ASTEM D 638

ASTMD D 1822
ISO 179/180

UNIVERSAL TENSILE TESTER H3016 -12
بر اساس استانداردهاي
ISO 6259

EN ISO 527
ASTM D 638

 
TOUCH-SCREEN WITH IPTCOMPBASE®TECHNOLOGY 1637 -13
FOR AIRLESS TESTERS

GITAL HYDROSTATIC PIPE TESTER 1675 -14
AIRLESS SYSTEM UP TO 250 BAR

بر اساس استانداردهاي
EN 921

ISO 1167
ASTM D 1598

DIGITAL HYDROSTATIC/BURST TESTER 1642/1650 -15
AIRLESS SYSTEM UP TO 200 BAR,LINEAR
براساس استانداردهاي
ASTM D 1599

EN 921

ISO 1167

ASTM D 1598

EST BATHS FOR PIPE TESTING 1584/1590 -16
براساس استانداردهاي ISO 1167
DIN EN 921
ASTM D 1598

TEST BATHS FOR PIPE TESTING 1584/1590 -17

ENDCLOSURES QUIX (QUICK CLOSING SYSTEM) -18
1601 TYPE A FREE-END CLOSURES
from 16 up to 250 mm

بر اساس استانداردهاي
EN 921
ISO 1167
ASTM 1598
ASTM 1599

ENDCLOSURES 1700 TYPE A FREE-END CLOSURES -19
بر اساس استانداردهاي
EN 921
ISO 1167
ASTM 1598

ASTM 1599

 
IAL CALIPER GAUGES H3019 -20
بر اساس استاندارد ISO 3126

CIRCOMETERS H3017 -21

تست هاي انجام گيرنده بر روي لوله ها

1)آزمون فشار هيدرواستاتيک ( EN 921)

به منظور بررسی استحکام محصول در برابر فشارهای هيدرو استاتيکی ، انجام می پذيرد. در اين آزمايش نمونه های لوله پس از غوطه ور شدن در حوضچه آب در دمای 20 درجه سانتيگراد به مدت 100 ساعت و يا 80 درجه سانتيگراد به مدت 165 ساعت ، تحت فشار داخلی ثابتی قرارداده می شوند که با توجه به سايز لوله و نوع ماده اوليه آن ، تعيين می گردد. پيدايش هر گونه نقص در نمونه ها ( ترکيدگی ، بادکردگی ، تورم موضعی ، نشتی و ترک های مويی ) به معنای مردود بودن محصول می باشد. از فشار داخلی نمونه ها در طی زمان آزمون ، نمودارهای دقيقی تهيه می شود که می تواند جهت بررسی رفتار لوله و نوسانات فشار، مورد استفاده قرارگيرد. 

2) تعيين دانسيته (ISO 1183)

دانسيته مواد اوليه خريداری شده و نيز دانستيه محصول به روش شناورسازی با استفاده از ترازوی دقيق و سيالی با دانسيته معين تعيين مي گردد .

عدد دانسيته محصول ، معرف کيفيت فرايند توليد و بهينه بودن شرايط آن می باشد. 

3) شاخص جريان مذاب ( MFI) ( ISO 1133)

در اين آزمون سرعت جريان ذوب مواد در دما و زمان ثابت اندازه گيری می شود، تا از نتايج حاصل ، چگونگی رفتار مواد در داخل اکسترودر بررسی شود . اين آزمون برای مواد اوليه ( جهت تائيد کيفيت مواد) و نيز بر روی محصول انجام می شود. مقدار MFI محصول نبايد بيش تر از 20 % با MFI ماده اوليه تفاوت داشته باشد، در غير اينصورت فرايند توليد ، نيازمند تنظيمات جديد خواهد شد. 

4) تعيين درصد کربن ( دوده) (ASTM D 1603 )

ميزان کربن در مواد اوليه خريداری شده ودر محصول نهائي ( تنها در صورتی که از مواد بدون رنگ PE-63 و مستربچ استفاده شده باشد ) تعيين ميگردد . بدين منظور مقدار معينی از مواد اوليه ، در کوره ای تا دمای 800 درجه سانتيگراد ، تحت اثر گاز نيتروژن خالص پيروليز شده و ميزان کربن به جامانده ، پس از سرد شدن نمونه ، اندازه گيری می گردد. در مرحله دوم آزمون ، کربن به جا مانده تحت اثر اکسيژن ، سوزانده می شود تا درصد خاکستر ( مواد افزودنی و پرکننده های ) در نمونه اوليه تعيين گردد. درصد مجاز کربن در لوله پلی اتيلن 2 الی 5/2 درصد وزنی بوده و بايستی بطور يکنواخت در سراسر آن ، توزيع شده باشد. درمناطقی که تجمع کربن بيش از درصد مجاز باشد، تمرکز تنش بوجود خواهد آمد و لوله آسيب پذير می گردد و در صورتی که ميزان کربن کمتر از حد مجاز باشد استحکام لوله در برابر اشعه ماوراء بنفش نور خورشيد کاهش خواهد يافت.

5)آزمون برگشت حرارتی ( ISO 2505)

در اين آزمون نمونه های به طول تقريبی 30 سانتيمتر درون آونی با سيرکولاسيون هوای داغ (2±110) درجه سانتيگراد به مدت يک الی سه ساعت ( با توجه به ضخامت جداره لوله) قرار داده شده وکاهش طول نمونه پس از سرد شدن ، نسبت به طول اوليه ، محاسبه می گردد. ميزان تغيير طول لوله پلی اتيلن پس از تحمل يک سيکل گرمائی و پس از سرد شدن به گونه ای است که طول لوله ، کمتر از حالت اوليه در دمای نرمال خواهد شد ، که اين رفتار در لوله های نصب شده می تواند منجر به تغيير در گردی لوله گردد، لذا با آزمون فوق حد مجازتغييرات طولی( حداکثر تا 3% ) در آزمايشگاه بررسی می شود.

 6) تست کشش يونيورسال (BS2782-EN63-ASTM D2412 )

با استفاده از دستگاه فوق ، خواص گوناگون مکانيکی در لوله های پلی اتيلن ، قابل اندازه گيری می باشند.به عنوان نمونه حداکثر استحکام در برابر بارخارجی ، ميزان تغيير طول در نقطه پارگی ، تعيين ضريب الا ستيسيته و ميزان خمش تحت اثر بارهای سه نقطه ای. از نتايج حاصل از آزمونهای فوق ، می توان چگونگی عملکرد محصول را در شرايط عملياتی بررسی نمود.

7) آزمون فشار ترکيدگی ( ASTM D 1599)

در آزمون فوق که بر روی لوله هايی با سايز کمتر از 200 ميليمتر انجام می پذيرد، لوله شناور شده در حوضچه با دمای ثابت 23 درجه سانتيگراد ، تحت اثر فشار داخلی خطی افزاينده قرارمی گيرد، به گونه ای که در طی زمان 60 الی 70 ثانيه ، دچار تورم و پس از آن ترکيدگی گردد .لوله ای که با مواد مرغوب و فرآيند صحيح توليد شده باشد ، ابتدا دچار تغيير شکل پلاستيکی شده و باد می کند و پس از آن به صورت نوک منقاری دچار ترکيدگی می شود، در اين حالت ، مقطع شکست عمود بر محور طولی لوله می باشد . لوله ای که بدون بادکردگی دچار ترکيدگی شود و يا شکاف طولی در آن ايجاد گردد، غير قابل مصرف می باشد.

 
bg-corner